Лідскі замак быў крыніцай натхнення і месцам мастацкага сталення для многіх мастакоў.

Цікавае гістарычнае мінулае вабілі такіх майстроў пэндзля і алоўка, як Ю. Пешку, В. Гразнова, В. Дмахоўскага, М. Кулешу, Н. Орду, Я. Драздовіча.