АБ УВЕКАВЕЧАННІ ПАМЯЦІ ПАЭТА

Савет Народных Камісараў Беларускай ССР

і Цэнтральны Камітэт КП(б) Беларусі

Пастанова № 1139 -292

г. Мінск.

4 жніўня 1945 г.

            Аб увекавечанні памяці народнага паэта Беларусі Янкі Купалы.

У мэтах увекавечання памяці народнага паэта Беларусі, аднаго з выдатнейшых класікаў беларускай літаратуры, Янкі Купалы, Савет Народных Камісараў БССР і Цэнтральны Камітэт КП(б) Беларусі пастанаўляюць:

  • Прысвоіць імя Янкі Купалы:

            а)   19 сярэдняй школе г. Мінска;

            б)   калгасу, які знаходзіцца на тэрыторыі былога хутара “Вязынка” Радашковіцкага раёна, дзе нарадзіўся Янка Купала;

            в)   гарадской бібліятэцы ў г. Ліда.

            2)   У мястэчку Бяларучы Лагойскага раёна Мінскай вобласці, дзе Янка Купала скончыў пачатковую школу, пабудаваць новую школу і прысвоіць ёй імя Янкі Купалы.

            3)   Пабудаваць у г. Мінску Дом-музей Янкі Купалы.

            Абавязаць Прэзідыум Акадэміі навук БССР, Саюз савецкіх пісьменнікаў і Упраўленне па справах архітэктуры пры СНК БССР, вызначыць месца для пабудовы Дома-музея і да 1946 г. распрацаваць праект будынка.

            4)  Адбудаваць дачу Янкі Купалы ва ўрочышчы Ляўкі Аршанскага раёна Віцебскай вобласці, спаленую нямецка-фашысцкімі захопнікамі, і стварыць там філіял літаратурнага музея Янкі Купалы.

            5)  Залічыць у дзяржаўную ўласнасць дом у былым хутары “Вязынка”, дзе нарадзіўся паэт, і адчыніць у ім філіял літаратурнага музея Янкі Купалы.

            6)  Устанавіць помнікі Янку Купалу ў Мінску і Радашковічах.

            7)  Устанавіць мемарыяльныя дошкі на дамах у гарадах, дзе ў розныя перыяды свайго жыцця пражываў Янка Купала (у гг. Мінску, Полацку, Маскве, Ленінградзе, Вільнюсе, пасёлку Печышчы Татарскай АССР).

            8)  Устанавіць 4 стыпендыі імя Янкі Купалы па 40 рублёў кожная для студэнтаў-выдатнікаў літаратурных факультэтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Мінскага і Гродзенскага педагагічных інстытутаў, згодна прылажэння № 1.

            9)  Абавязаць Прэзідыум Акадэміі навук БССР, Саюз савецках пісьменнікаў БССР:

            а)  распрацаваць мерапрыемствы па перавозцы урны з прахам паэта з Масквы ў сталіцу Беларусі г. Мінск;

            б) да 5-й гадавіны з дня смерці паэта падрыхтаваць акадэмічнае выданне твораў Янкі Купалы;

            в) у мэтах усебаковага вывучэння літаратурнай спадчыны паэта, папулярызацыі і ўнаследавання яго каштоўнейшых літаратурных традыцый праводзіць кожны год купалаўскія чытанні з дакладам аб жыцці і творчасці Янкі Купалы;

            10)  Пабудаваць у г. Мінску дом для сям’і Янкі Купалы.

Старшыня Савета Народных Камісараў

Беларускай ССР П. Панамарэнка.

 Сакратар Цэнтральнага Камітэта КП(б)

Беларусі М. Кісялёў.

Купала, Я. Моим избирателям // Збор твораў: у 7 т. / Я. Купала. – Мінск: “Навука і тэхніка”, 1976. – Т. 7. – С. 311.

МОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

С великой радостью узнал я о результатах выборов в Верховные Советы СССР и БССР в западных обла­стях Белоруссии. Весь народ бывшей Западной Белорус­сии еще раз проголосовал за Советскую власть, проде­монстрировал свою безграничную преданность партии Ленина.

Да это и понятно. Белорусский народ много страдал и мучился в проклятом польском государстве. Он был лишен элементарных человеческих прав, польские паны отнимали у него хлеб, волю и родной язык. Тюрьмы были переполнены революционно настроенными рабо­чими, крестьянами и интеллигентами.

И вот Советская власть положила конец этим стра­даниям. Она дала народу право на труд, отдых, образо­вание и обучение на родном языке.

Какая это великая радость для меня, писателя, кото­рый 35 лет писал песни о родном белорусском народе! Я глубоко благодарен моим избирателям — трудящим­ся Лидского района, оказавшим мне высокую честь изб­ранием в депутаты Верховного Совета БССР. До конца моих дней я буду верно служить народу, великому делу Ленина…